Op dit kanaal zijn allerlei verschillende bedrijfsfilms te zien. Veelal interviews, afgenomen door iemand ‘van het bedrijf’, begeleid, gefilmd, gemonteerd en versierd met titels e.d. door mij. De meeste films die ik op die manier maak zijn niet te delen op dit platform omdat ze alleen voor bínnen de organisatie bedoeld zijn. (Anders hadden er hier honderden kunnen staan!) Dit zijn dus de lucky few die ik mocht en kon delen.

Top