Emergency Room intro (2015)

Als inleiding op een Emergency Room (crisisteam) sessie om de organisatie te trainen in bedrijfscontinuïteitmanagement, maakte ik dit...
Top